Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

BIULETYN INFORMACYJNY - IZYDA


powrót

2018-08-31

 

Udostępniliśmy Państwu  aktualizację do wersji 1.17 programu Izyda - świadczenia wychowawcze zawierającą następujące zmiany:

 

1. Na wydruku kartoteki świadczeń wnioskodawcy dodano informację o świadczeniu Dobry start

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.16c:

 

1. Dodano wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

2. W oknie poczty systemu Emp@tia dodano informację na temat osoby (nadawcy) wiadomości.

 

3. W oknie poczty systemu Emp@tia dodano definicję zakresu daty, od której wyświetlane będą wiadomości odebrane z platformy Emp@tia - będzie można ustalić zakres dat od.. do..

 

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.16a:

 

1. Dodano obsługę podpowiadania daty wniosku, w momencie zakładania wniosku w programie, dla wniosków elektronicznych zawierających datę zapisaną w niepoprawnym formacie np.: 2018-07-09+02:00.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.16: 

 

1. Poprawiono grupową zmianę planowanych terminów wypłat (menu Wypłaty - Zmiana terminu wypłaty)

 

2. W oknie poczty systemu Emp@tia dodano definicję zakresu daty, od której wyświetlane będą wiadomości odebrane z platformy Emp@tia. Domyślny zakres to ostatnie trzy miesiące liczone od dnia bieżącego (w opisie pierwszej kolumny dodano wyszukiwarkę z możliwością ustawienia daty wiadomości od..)

 

3.W oknie poczty systemu Emp@tia dodano informację o przekierowaniu wiadomości do innego podmiotu (po podświetleniu wiadomości, która została przekazana do innej instytucji, z prawej strony okna pojawi się dodatkowa ikona karteczki z czerwoną strzałką "Wiadomość została przekazana do innego podmiotu", po kliknięciu której otrzymają Państwo informację kiedy i do kogo przekazano daną wiadomość)

 

4. W trakcie tworzenie nowej wiadomości pocztowej dodano możliwość wygenrowania numeru dokumentu tworzonej wiadomości w formacie UUID (podczas wysyłania wiadomości będzie można za pomocą ikony Generator UUID wygenerować unikalny numer do wprowadzenia w polach Numer dokumentu i Identyfikator korelacji)

 

2. W oknie poczty Emp@tii, dodano (na życzenie użytkowników) nowe oznaczenie kolorami wiadomości przychodzących:

- niebieski oznacza wiadomości zwizualizowane (wydrukowany został wniosek spod ikony Pokaż dokument, ale nie został wczytany wniosek do systemu)

- zielony wiadomości, na podstawie których utworzony (wczytany przez ikonę Wniosek) został już wniosek w programie.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.15c:

 

1.W danych osobowych dotyczących nauki dodano nowe rodzaje szkoły : "ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy" oraz "szkoła dla dorosłych".

 

2. Na zakładce "Wniosek" wniosków elektronicznych dodano informację o numerze PIU wiadomości, z której wniosek został wczytany.

 

3. W oknie Empatia - Poczta zmieniono sposób naliczania Raportu wniosków tak, aby pomijane były wnioski zdublowane, który kolejny raz wpłynęły na skrzynkę jednostki.

 

Zmiany w poprzedniej wersji 1.15b:

 

1. Poprawiono wyświetlanie danych na podglądzie z Empatia - ZUS