Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

Program Czyste Powietrze

599 zł brutto (w tym VAT)/opłata licencyjna
(okres licencji: od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021)
Opłata licencyjna NIE JEST uzależniona od ilości stanowisk

Eter to system informatyczny, który został przygotowany do obsługi zagadnień związanych z rządowym programem Czyste Powietrze. Eter przygotowany jest w oparciu o ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw i umożliwia współpracę z platformą Emp@tia. Eter jest programem wykorzystywanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej do wydawania i wydruku zaświadczeń o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym.

  Główne funkcje programu:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • sprawdzenie kompletności danych wniosku oraz załączników,
 • pobranie danych z systemu Emp@tia
  Raportowanie:
 • raport o wydanych zaświadczeniach,
 • lista wydanych zaświadczeń
  Przygotowanie i wydruk zaświadczenia:
 • obliczanie wysokości dochodu na podstawie danych pozyskanych z Emp@tii i załączników do wniosku,
 • wydruki zaświadczenia na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów
  Dodatkowe funkcje w programie:
 • funkcja grupowego zatwierdzania i doręczania zaświadczeń,
 • możliwość przygotowania zestawień danych za pomocą zapytań SQL,
 • definiowanie rejonów i podział wnioskodawców wg rejonu,
 • możliwość definiowania użytkowników i zakładania im praw i hasła

DO POBRANIA

logo info-r grey

Sprawdź również inne produkty:

logo amazis logo izyda logo minewra logo nemezis logo cheops logo tales logo helios logo kalipso