Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

19.08.2019
powrót

Szanowni Państwo.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi użytkowania systemów naszej firmy.

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, przede wszystkim do Administratorów i Informatyków, aby zwracali baczną uwagę na oprogramowanie "Empatia - Transmisja komunikatów" - proszę nie dopuszczać do sytuacji wielokrotnego uruchomienia w/w aplikacji. W aktualnej wersji programu dodaliśmy licznik w oknie TK, który pozwoli Państwu monitorować działanie oprogramowania (jeżeli widoczny na górnym pasku licznik będzie odliczał kolejkę oznacza to, że działa i zajmuje się obsługą kolejnych zapytań).

 

 

2. W przypadku wniosków z koordynacji przesyłanych drogą elektroniczną do UW bardzo ważne jest:

 

a) wprowadzenie na wniosku wszystkich danych, jakie Państwo posiadacie a w szczególności:

   - danych członków rodziny

   - danych dzieci

   - ew. informacji o dochodach

 

 

b) na zakładce Świadczenia, w tabelce gdzie widoczne są dzieci, bardzo ważne jest, aby w kolumnie WNIOSKOWANO ustawić opcję TAK. W przeciwnym przypadku, dzieci te nie zostaną dodane do XML, jako osoby na które wnioskowano o świadczenie a na poziomie Urzędu Wojewódzkiego może pojawić się komunikat o braku danych w sekcji "DZIECI".