Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

ZUS - MRPIPS ZMIENIA CZAS POZYSKIWANIA ODPOWIEDZI Z USŁUGI

28.10.2019
powrót

Uprzejmie informujemy, iż po analizie zgłoszeń użytkowników i producentów MRPIPS, w porozumieniu z ZUS, dokonał zmiany czasu pozyskiwania odpowiedzi z usługi ZUS. Zgodnie z komunikatem w CAS, dla danych z okresu ostatnich 24 miesięcy czas oczekiwania na odpowiedzi skrócono do 5 minut. Zmiana wejdzie w życie 31 października 2019!

 

W celu przygotowania systemów dziedzinowyh do w/w zmiany należy:

 

1. Zapisać (np.: na Pulpicie) skrypt dostępny pod linkiem Skrypt ZUS zmiana czasu oczekiwania na odpowiedż z usługi (proszę prawym klawiszem myszy kliknąć w link a następnie wybrać opcję ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO.. i wskazać miejsce, gdzie chcą Państwo zapisać plik)

 

2. Otworzyć program Empatia - Administracja

 

3. wybrać ikonę WYKONAJ SKRYPT (ikona znajdująca się z prawej strony okna)

 

4. następnie wskazać (zapisany na Pulpicie) plik o nazwie "zapytanie_ZUS_24_miesiace.sql" po czym wybrać opcję OTWÓRZ

 

5. następnie dla pytania "Czy napewno wykonać aktualizację struktury bazy danych" wybieramy opcję TAK

 

6. potwierdzić wykonanie skryptu opcją OK.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany wprowadzonej przez MRPIPS w usłudze ZUS znajdują się w poniższym komunikacie:

 

Informacja o rozszerzeniu od 31 października 2019 r. zakresu danych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pozyskiwanych z ZUS w ramach usług Z1 i Z1P CSIZS Emp@tia

 

Od 31 października 2019 r., w ramach funkcjonujących usług Z1 i Z1P CSIZS Emp@tia,
tj. usług pozyskiwania z ZUS przez organy właściwe i wojewodów, drogą elektroniczną, danych o składce na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej poprzez ZUS, niezbędnej do ustalenia dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko za okres wcześniejszy niż 2019/2021 i świadczeń z pomocy społecznej możliwe już będzie pozyskiwanie informacji o wysokości pełnej składki zdrowotnej (9%) dla następujących, dotychczas nie obsługiwanych drogą elektroniczną w ramach ww. usług Emp@tii, tytułów/kodów ubezpieczeniowych:

 

-           emeryci i renciści, w tym osoby otrzymujące rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tj. tzw. „Mama 4+” (kod tytułu ubezpieczenia 25 00, 25 01),

-           osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (kod tytułu ubezpieczenia 26 00, 26 01),

-           osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (kod tytułu ubezpieczenia 09 40, 09 41).

 

Istotne jest jednak, że zgodnie z informacją z ZUS:

 

- rozszerzona ww. usługa nie będzie zwracała danych dla osób mających przyznane emerytury przed 1999 r. lub osób, którym zostały przyznane renty rodzinne po tych świadczeniobiorcach lub emerytury górnicze itp., a ich dane nie zostały przeniesione do KSI (Kompleksowy System Informatyczny ZUS),

 

- w niektórych innych przypadkach (np. gdy przy danej osobie, w okresie objętym zapytaniem, jest w ZUS więcej niż jeden kod ubezpieczenia), ZUS także nie będzie mógł zwrócić danych.

 

Wówczas organ pytający otrzyma, w ramach ww. rozszerzonej usługi odpowiedź ze statusem „-2” wraz z opisem „W tym przypadku informacja o wysokości składki zdrowotnej nie może być zwrócona. Należy wystąpić do ZUS z wnioskiem OK-WUD”

 

Oznaczać to będzie, że w takim przypadku pozyskiwanie przez gminne organy właściwe lub wojewodów danych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczących danej osoby będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez pozyskanie ww. danych z ZUS na wniosek OK-WUD, który jest do pobrania ze strony: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/wniosek-ok-wud/ZUS-OK-WUD-01

 

Ponadto, dane o ubezpieczeniu przekazywane w ramach usługi Z1 i Z1P zostaną rozszerzone o następujące pola:

 

  1. Nazwa płatnika (dana opcjonalna)
  2. Imię płatnika (dana opcjonalna)
  3. Nazwisko płatnika (dana opcjonalna)
  4. Rodzaj ubezpieczenia (dana opcjonalna)

 

Informujemy również, że w wyniku ustaleń z ZUS, wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom i potrzebom, od 31 października 2019 r. rozszerzony zostanie okres przechowywania danych w replice ZUS z 18 do 24 miesięcy. Oznacza to, że:

1) dla danych z okresu ostatnich 24 miesięcy czas oczekiwania na odpowiedź to minimum 5 minut (po 5 minutach od zapytania SD (System Dziedzinowy) daje użytkownikowi możliwość pobrania odpowiedzi) 

2) dla danych z okresu ponad 24 miesięcy czas oczekiwania to minimum 48 godzin
(po 48 godzinach od zapytania SD daje użytkownikowi możliwość pobrania odpowiedzi)

W związku z powyższym przypominamy o konieczności aktualizacji systemów dziedzinowych do 31 października 2019 r. Aktualizację należy przeprowadzić we wszystkich obszarach.

 

Uwaga!!! W przypadku braku aktualizacji systemu dziedzinowego, usługa ZUS nie będzie działać prawidłowo.