Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W ROKU 2020

18.11.2019
powrót

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.2) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosić będzie 1830,00 zł (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej).

 

W celu wprowadzenia zmian wysokości parametru należy, po zalogowaniu się do programu jako Administrator, z menu Słownik - Parametry wybrać ikonę Parametry Systemu. Następnie odszukać parametr Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i za pomocą ikony Dodaj, założyć nową wysokość ŚP, obowiązującą od dnia 2020-01-01 w kwocie 1830 zł, lub wstrzymać się ze zmianą parametrów do następnej aktualizacji systemu Amazis planowanej po 20 listopada 2019r (zmiana zostanie wprowadzona automatycznie aktualizacją programu).