Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

HELIOS SŁOWNIKI CENTRALNE NR 68

12.05.2020
powrót

W związku z opublikowaniem przez MRPIPS nowych słowników centralnych nr 68, udostępniamy Państwu w/w słowniki celem zaimportowania ich w programie Helios - pomoc społeczna.

 

W celu zapisania pliku ze słownikami centralnymi na dysku należy kliknąć w link SŁOWNIKI CENTRALNE NR 68 prawym klawiszem myszy a następnie wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako" i wskazać miejsce na dysku np.: Pulpit.

 

W celu zaimportowania słowników w programie Helios - pomoc społeczna należy w głównym oknie programu z menu Słowniki wybrać pozycję Import a następnie wskazać, zapisany np.: na Pulpicie, plik P_SLOCEN_20200512_68.xml. Po zakończeniu importu słowników program powiadomi użytkownika o tym fakcie stosownym komunikatem.