Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

NEMEZIS AKTUALIZACJA DO WERSJI 4.18b

01.08.2019
powrót

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.18b programu Nemezis - fundusz alimentacyjny .

 

1. Dodano wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r., w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)