Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

AMAZIS AKTUALIZACJA DO WERSJI 4.30c

04.08.2020
powrót

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.30c programu Amazis - świadczenia rodzinne

 

1. Dodano wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.