Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

AMAZIS AKTUALIZACJA DO WERSJI 4.25a (KOORDYNACJA ONLINE)

19.11.2018
powrót

Udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.25a programu Amazis - świadczenia rodzinne zawierającą następujące zmiany:

 

1. Dodano obsługę wymiany dokumentacji z Urzędem Wojewódzkim w formie elektronicznej (odbiór decyzji z UW), w zakresie spraw dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nowa funkcjonalność jest analogiczna w systemie Izyda). Instrukcja obsługi elekronicznej wymiany danych ws koordynacji (na przykładzie systemu Izyda), pomiędzy Gminą a UW dostępna jest TUTAJ .