Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

HELIOS AKTUALIZACJA DO WERSJI 4.17

10.04.2019
powrót

Szanowni Państwo.

 

W związku z otrzymanymi w dniu 9 kwietnia 2019r o godzinie 14.00 od DI MRPIPS zmianami do sprawozdania MK1/MK2 (Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach) udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 4.17 programu Helios - pomoc społeczna. Zmiana wprowadzona w sprawozdaniu MK1/MK2 dotyczy działu 2B, gdzie dokonano zmiany sposobu naliczenia wiersza 1 w/w działu z:

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7.

na

1) W wierszu 1 należy uwzględnić wszystkie formy pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych gmin.

W związku z powyższym, w przypadku jednostek, które przekazały już sprawozdanie MK1/MK2 do CAS, konieczne będzie ponowne naliczenie w/w sprawozdania oraz przekazanie go do CAS z kolejnym numerem.

Chcielibyśmy tutaj zaznaczyć, że poprzednia wersja sprawozdania, którą przekazaliśmy Państwu w aktualizacjii 4.16a, była wersją dostarczoną naszej firmie przez Departament Informatyki MRPIPS w dniu 13 marca 2019r, jako wersja ostateczna. Niestety sprawozdanie to uległo modyfikacji, o czym zostaliśmy poinformowani dopiero w dniu wczorajszym o godzinie 14.00, w związku z czym dołożyliśmy wszelkich starań, aby udostępnić Państwu aktualizację programu jeszcze przed upływem terminu przekazania sprawozdań.