Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

IZYDA - WAŻNE

07.02.2017
powrót

Po instalacji najowszej wersji programu IZYDA tj. wersji oznaczonej numerem 1.04b w oknie Zestawienia - > Sprawozdawczość będzie możliwoœć wykonania i zapisania do pliku XML sprawozdania resortowego. Ponieważ sprawozanie zapisywane w formacie *.xml musi zawierać podpis, aby była możliwość zapisania pliku, należy uruchomić program przy pomocy konta użytkownika. Jeżeli program będzie uruchamiany z poziomu konta Administratora nie będzie możliwoœci zapisu sprawozdania. Ponadto proszę zwrócić uwagę na uzupełnienie danych jednostki w zakładce Dane - > Dane Instytucji. Istotne jest, aby wypełnione zostały Kody NTS oraz lokalizacji Państwa jednostki oraz kody odbiorcy sprawozdania tj. kody Urzędu Wojewódzkiego. We wspomnianym oknie w górnej jego częœci należy, również uzupełnić dane odbiorcy sprawozdana, wybierając z poziomu okna 'Instytucje' - Urząd Wojewódzki. Uzupełnienie danych będzie szczególnie istotne dla jednostek, w których Izyda pracuje na oddzielnej bazie danych (SW osobna baza, SR osobna baza). W wypadku pracy na wspólnej bazie - dane będą w większości przypadków już uzupełnione. W wypadku wystąpienia u Państwa problemu ze sprawozdaniem polegającym na wykazaniu w nim tylko wartości zerowych, proszę w pierwszej kolejności zweryfikować statusy list wypłat. Aby dane zostały wykazane w sprawozdaniu - listy wypłat muszą mieć status oznaczony jako - 'wypłacone'. Pozycje listy wypłat natomiast muszą mieć status - 'zrealizowana'.