Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

INFORMACJA WS ZDUBLOWANYCH WNIOSKÓW NA POCZCIE EMPATII

17.08.2017
powrót

W związku ze zgłoszeniami użytkowników dotyczącymi pojawiających się, na skrzynce odbiorczej Empatii, zdublowanych (niekiedy wielokrotnie) wniosków uprzejmie informujemy, iż sprawa jest już znana w MRPiPS i aktualnie problem jest rozwiązywany na poziomie Ministerstwa. Jednocześnie informujemy, iż udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.07b programu Izyda - świadczenia wychowawcze, która ułatwi Państwu identyfikację w/w "dubli wniosku". Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS wniosków zdublowanych NIE NALEŻY WCZYTYWAĆ do systemu dziedzinowego a jedynie pozostawić na skrzynce pocztowej bez nadawania biegu.