Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

INFORMACJA WS POMOCY PO NAWAŁNICACH

21.08.2017
powrót

W związku z pojawiającymi się pytaniami, jakie kody słownikowe należy wykorzystywać w celu odpowiedniego klasyfikowania udzielanej pomocy po ostatnich nawałnicach informujemy, iż należy korzystać z kodów, które już istnieją w słowniku dystrybuowanym.

 

1. Pomoc przeznaczona dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych. Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. --> kod 190071

 

2. Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych. --> kod 190072

 

3.Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego Kwota zasiłku do 200 tysięcy złotych. --> kod 190051