Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

BRAKUJĄCE MIEJSCOWOŚCI W SYSTEMACH BANKOWYCH - WNIOSKI ŚW

21.08.2017
powrót

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemu z odnalezieniem konkretnej jednostki podczas generowania wniosku przez system bankowy informujemy, iż w takim przypadku zgłoszenie należy kierować do MRPiPS, do Pani Agnieszki Wróbel, Departament Informatyki, tel. (0-22) 661-18-30, e-mail: agnieszka.wrobel@mrpips.gov.pl .