Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

INFORMACJA Z MRPIPS WS PONOWNEJ WYSYŁKI WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH

08.01.2018
powrót

MRPIPS przesłało informację o przygotowanej na 8 stycznia 2018r (poniedziałek) akcji ponownego wysyłania wniosków elektronicznych z CSIZS Empatia, co do których istnieje podejrzenie, iż nie zostały one odebrane przez jednostki. Poniżej pełna treść wiadomości z Ministerstwa:

 

Szanowni Państwo,

w ramach prowadzonego monitoringu zaobserwowaliśmy, że dla części wniosków elektronicznych nie zostało poprawnie wygenerowane i przesłane do systemu centralnego potwierdzenie odbioru wiadomości. Spowodowane to zostało, występującymi sporadycznie problemami w komunikacji pomiędzy Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) a Systemami Dziedzinowymi.

W celu rozwiązania problemu, DI MRPiPS wraz z Wykonawcą CSIZS przeprowadzi operację umożliwiającą ponowne pobranie przez Państwa wniosków dla których nie zostało poprawnie wysłane z Systemu Dziedzinowego potwierdzenie odbioru. Ww. wnioski będą dostępne do odbioru w Państwa Systemach Dziedzinowych od 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek).

Oznacza to, że w Państwa skrzynkach odbiorczych mogą pojawić się:

- wnioski zdublowane tj. identyczne wnioski, które zostały już przez Państwa obsłużone, natomiast nie zostało poprawnie wysłane potwierdzenie odbioru (wszystkie Systemy Dziedzinowe mają specjalne mechanizmy pozwalające na łatwe rozpoznanie takich wniosków, takie wnioski należy zamknąć bez rozpatrzenia).

- nowe wnioski osób, których wniosek został już rozpatrzony (przykład: Pan X złożył wniosek 01.08.2017 r., natomiast uzyskał w jednostce informację, że taki wniosek nie pojawił się w Systemie Dziedzinowym, więc wysłał drugi wniosek 18.08.2017 r., który prawidłowo trafił do jednostki i jednostka go rozpatrzyła, po przeprowadzeniu operacji w Systemie Dziedzinowym może pojawić się wniosek z 01.08.2017 r. – takie wnioski należy zakmnąć bez rozpatrzenia).

- całkowicie nowe wnioski (przykład: 8 stycznia 2018 r. do jednostki trafia wniosek wysłany 21 listopada 2017 r. – powinni Państwo rozpatrzeć taki wniosek zgodnie z datą wysłania tj. 21 listopada 2017 r.)

W związku z powyższym chcielibyśmy Państwa uczulić, żeby wszystkie wnioski elektroniczne, które odbiorą Państwo od 8 stycznia 2018 r. były szczególnie weryfikowane w celu uniknięcia ponownego wydania decyzji dla tego samego wniosku. Jeżeli okaże się, że posiadają już Państwo w systemie obsłużony, zdublowany wniosek prosimy o pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że sytuacja związana z brakiem potwierdzenia wiadomości nie dotyczy wszystkich jednostek.

 

Uprzejmie informujemy, iż w naszych programach wprowadzona jest kontrola "dubli" na poczcie Empatii - w przypadku odebrania ponownie wiadomości o tym samym numerze zostanie ona podświetlona na czerwono. Wiadomości, które nie będą podświetlone na czerwono, będą wiadomościami odebranymi po raz pierwszy i w takim przypadku należy sprawdzić, czy wnioskodawca nie posiada już wprowadzonego w systemie wniosku (np.: wniosek został złożony w formie papierowej).