Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

PORADNIK

Tak - w czasie przesyłania wywiadu, terminal mobilny musi być podłączony do sieci lokalnej Ośrodka i musi mieć łączność z komputerem pełniącym rolę serwera. Terminal może być podłączony do sieci albo przy pomocy kabla LAN albo przy pomocy WIFI. Na komputerze pełniącym rolę serwera dodatkowo musi być uruchomiona aplikacja empOTM.


Nie - zlecenie wywiadu może zostać założone na dowolnej maszynie na której zainstalowany jest program Helios. Podczas zakładania zlecenia wywiadu, ważne aby przypisać wywiad do właściwego pracownika - dla pracownika który będzie odbierał zlecenie na terminalu mobilnym. Zakładane wywiady elektroniczne są przypisywane dla konkretnego konta pracownika.


Do uruchomienia programu kalipso wykorzystywani są użytkownicy wprowadzeni w aplikacji empOUT (empatia - administracja). Jest to aplikacja działająca na komputerze pełniącym w Państwa jednostce rolę serwera. Istotne, aby założony użytkownik nie było oznaczony jako 'niekatywny' oraz aby miał nadane prawa do obsługi terminali mobilnych. Istotne aby użytkownik logujący się do Kalipso - podczas pierwszego logowania przeszedł autoryzację. Proces autoryzacji opisany jest w instrukcji obsługi tego programu.


Informacje dotyczące oceny sytuacji nie są wprowadzane do Kalipso. Na terminalu mobilnym rejestrujecie Państwo informację do momentu podpisania danych wywiadu, czyli wygenerowania klucza podpisu. Zgodnie z Rozporządzeniem informacje dotyczące oceny sytuacji są już w części po podpisaniu wywiadu. Wywiady elektroniczne podpisuje się przy pomocy specjalnie generowanego klucza. Klucz przepisujecie Państwo na poświadczenie, które wcześniej można wywdrukować bezpośrednio z Helios.


Dokonując wysyłki wywiadów z terminala macie Państwo możliwość wysłać również wywiad który nie został podpisany. Taka wysyłka jest traktowana jako wysyłka z komunikatem miękkim tj. podczas wysyłki pojawi się informacja o zaznaczeniu wywiadu który nie został podpisany, oraz komunikat z pytaniem, czy wysyłka danych ma być kontynuowana. Zdecydownianie odradzamy taką wysyłkę - wywiad który nie został podpisany, w przyszłości do statystyk nie będzie traktowany jako wywiad w formie elektronicznej.


Wywiady można drukować, ale nie wszystkie. Wywiad oznaczony jako część I można wydrukować przy pomocy przycisku 'podgląd', który znajdą Państwo na otwartym wywiadzie w lewym dolnym rogu. Częśc I można drukować dla wszystkich rejestrownych w systemie wywiadów, zarówno tradycyjnych jak elektronicznych. Istnieje również możliwość wydruku wywiadu oznaczonego jako część IV tj. tzw. aktualizacji wywiadu. Ta część jest możliwa do druku tylko dla wywiadów elektronicznych. Przycisk który to umożliwi znajdą Państwo w prawym dolnym rogu okna z wywiadami - po odebraniu wywiadu w programie Helios. Częsć IV do wydruku otwierana jest w formie wizualizacji pliku *.xml dlatego istotne, aby na Państwa komputerze, jako domyślny program do obsługi plików typu xml została wybrana przeglądarka internetowa. Na przykładzie systemu windows 10, program domyślny ustala się w oknie ustawień systemu (pozycja wybierz aplikacje domyślne wg. typu plików).


Na dzień dzisiejszy usługa WAW jest uruchomiona dla obszaru Pomocy Społecznej (PS). Aby zestaw WAW został poprawnie pobrany, na komputerze pełniącym rolę serwera musi pracować aplikacja empBRK (empatia - transmisja komunikatów ). W aplikacji administracyjnej empatia powinna być zdefiniowana godzina pobrania zestawu WAW. Sprawozdanie pobierze się automatycznie, a po jego pobraniu będzie możliwość jego naliczenia i odesłania co Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Wyliczenie sprawozdania można wywołać w Helios w zakładce - sprawozdawczość - zestawy WAW.


Pakiet programów do obsługi Empatii ,tak jak pozostałe programy firmy INFO-R posiada plik bazy danych. Plik ma domyślną nazwę empatia.fdb, a jego lokalizacja zależna jest od wskzania pliku konfiguracyjnego *.ini. Kopię bazy danych należy wykonywać regularnie, tak aby w wypadku awarii bazy i braku możliwości jej naprawy mieli Państwo do dyspozycji opcję 'ratunkową' w postaci kopii bazy danych. Istotne, by kopia bazy była wykonywana gdy do pliku nie są podpięci żadni użytkownicy tj. nie są uruchomione aplikacje empatii oraz  nie są podłączone do niej Systemy Dziedzinowe (SD). Kopia może być wykonana na różne sposoby np. po przez skopiowanie pliku 1:1. Można również skorzystać z dedykowanych do tego celu narzędzi np. programu Cobian Backup.


Tak, jest taka lista - wywiady realizowane w takiej formie można odszukać w oknie dane - lista - wywiadów środowiskowych OTM. Zakładka dane, znajduje się w głównym oknie programu Helios. Z pozimu tej listy będzie możliwość otworzyć wybrany wywiad, a także zweryfikować wywiady wg parametru statusu oraz pracownika który wywiad przeprowadził.


Program Helios dla poszczególnych jednostek jest opłacany przez MRPiPS, warunkiem tego jest kwartalne naliczenie i wysłanie zbioru centralnego. W wypadku wystąpienia w zbiorze komunikatu błędu, proszę o kontakt na nasz adres e-mail i przesłanie spakowanego pliku zbioru centralanego *.xml wraz z treścią pojawiających się komunikatów. Otrzymując od Państwa zbiór + błędy będziemy mogli precyzyjnie wskazać Państwu przyczynę problemu i pomóc rozwiązać problem.