Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

pomoc materialna dla uczniów

59,78 zł brutto (w tym VAT) / stanowisko
438,00 zł brutto (w tym VAT) / opłata licencyjna roczna.
Opłata licencyjna NIE JEST uzależniona od ilości stanowisk

TALES - pomoc materialna dla uczniów - to program przygotowany pod kątem pracowników zajmujących się zawodowo udzielaniem pomocy i realizowaniem zadań Gminy w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym. TALES pozwala przyspieszyć proces rozpatrywania i przyznawania świadczeń i w dużym stopniu eliminuje zbędne czynności biurowe, co przekłada się tym samym na zwiększenie czasu przeznaczonego na realizację innych zadań Gminy.

  Główne funkcje programu:
 • wspomaga proces decyzyjny,
 • umożliwia zbieranie informacji określonych w ustawie, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do danych zgromadzonych w programie,
 • efektywne śledzenie podejmowanych działań,
 • planowanie kolejnych działań
 • skuteczniejsze zarządzanie,
 • gromadzenie w systemie informacji na temat działań podjętych przez pracowników,
 • bieżącą kontrolę działalności jednostki,
 • automatyzacja obiegu informacji poprzez rejestrację danych w systemie informatycznym dostępnym bezpośrednio wszystkim pracownikom,
 • skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie sprawy poprzez wydanie właściwej decyzji,
 • automatyzacja czynności wykonywanych w jednostkach,
 • przygotowanie automatycznie generowanych w programie decyzji
 • kontrola przyznawania świadczeń poprzez widoczne w programie komunikaty i ostrzeżenia dla użytkownika
  Pozwala w ciągu kilku minut:
 • zapisać w bazie dane dotyczące wnioskodawcy i złożonych przez niego wniosków
 • w krótkim czasie wprowadzić dane z wniosku dzięki prostej nawigacji w programie i logicznemu układowi zakładek
 • szybko przygotować listę wypłat, zestawienie lub sprawozdanie

DO POBRANIA

logo info-r grey

Sprawdź rónież inne produkty:

logo amazis logo izyda logo minewra logo nemezis logo cheops logo helios logo kalipso logo selene