Witaj!
Zapisz się do Naszego newslettera, aby być na bieżąco.

Poprawnie zapisano się do newslettera.

Coś poszło nie tak, błąd podczas zapisu do newslettera. Skontaktuj się z nami.

Już subskrybujesz nasz newsletter.

Zamów rozmowę

Trwa pobieranie dostępnych terminów konsultacji
Termin konsultacji został zarezerwowany! Potwierdzenie terminu otrzymasz na podany adres e-mail.

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

pomoc społeczna

Helios to system informatyczny, który został przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej. Helios posiada aktualne świadectwo zgodności wydawane przez Departament Informatyki MRPiPS i umożliwia współpracę z platformą Emp@tia. Helios jest programem wykorzystywanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej do realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej. HELIOS pozwala przyspieszyć proces rozpatrywania i przyznawania świadczeń i w dużym stopniu eliminuje zbędne czynności biurowe co przekłada się tym samym na zwiększenie czasu przeznaczonego na realizację zadań statutowych Ośrodków Pomocy Społecznej.


Informujemy, iż zgodnie ze zmianami, jakie do Ustawy o pomocy społecznej wprowadził art.15 Ustawy z dnia 16 listopada 2022 r.o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U.2022 poz. 2754 - zmieniający zapisy art. 23 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej) od 1 stycznia 2024 zmienią się zasady finansowania programów do obsługi obszaru pomocy społecznej.

Oznacza to, iż od roku 2024 programy do obsługi obszaru pomocy społecznej, w tym również Helios - pomoc społeczna, będą licencjonowane na identycznych zasadach jak pozostałe programy. Koszt licencji ponosić będzie jednostka użytkująca program. W związku z powyższym zmienią się także zasady składania zamówień, przedłużania licencji oraz aktywacji na kolejny rok programu Helios - pomoc społeczna.


Szczegółowe informacje dotyczące ww. zmian oraz koszty licencji programu Helios - pomoc społeczna na rok 2024 zostaną Państwu przekazane w drugiej połowie roku 2023.


  Główne funkcje programu:
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń pieniężnych (wg.słowników centralnych),
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń niepieniężnych (wg. słowników centralnych),
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń ustawowych (wg.słowników centralnych),
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń nieustawowych (wg.słowników centralnych),
 • wnioski podstawowe, zmieniające oraz uchylające dla wszystkich typów świadczeń,
 • decyzja przyznająca oraz zmieniająca do wszystkich typów wniosków,
 • decyzja dotycząca świadczeń nienależnie pobranych.
  Rejestracja i wydruk decyzji w sprawie świadczenia (decyzja przyznająca, odmowna, wstrzymująca, przywracająca):
 • naliczanie wysokości świadczeń na podstawie załączników do wniosku,
 • kontrola spełnienia warunków przyznania świadczenia i dodatków na podstawie załączników do wniosku,
 • wydruki decyzji na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów.
  Sprawozdawczość i zestawienia:
 • generowanie sprawozdania za wybrany okres ( roczne, pół roczne, kwartalne),
 • generowanie sprawozdania z dożywiania,
 • edycja wybranych pozycji sprawozdania,
 • tworzenie sprawozdania w formacie XML,
 • generowanie zestawień świadczeń z podziałem na przyznane i wypłacone,
 • generowanie zestawień świadczeń za wybrany okres,
 • generowanie zestawień wg typu świadczenia,
 • generowanie plików XML zbiorów centralnych.
 • generowanie sprawozdań automatycznych z zestawów WAW
  Obsługa wypłat świadczeń:
 • tworzenie harmonogramów i list wypłat świadczeń,
 • generowanie przelewów oraz przelewów elektronicznych,
 • generowanie list przelewów z podziałem na konkretny bank,
 • generowanie list wypłat w kasie,
 • generowanie list wypłat w kasie z podziałem alfabetycznym,
 • generowanie list wypłat przekazem pocztowym,
 • generowanie zestawień wypłaconych świadczeń dla wybranej listy wypłat,
 • generowanie dokumentów zgłoszeniowych,
 • generowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS,
 • generowanie dokumentów rozliczeniowych (faktur dla świadczeń niepieniężnych),
 • generowanie list wypłat dla Domów Pomocy Społecznej,
 • realizacja naliczeń świadczeń dla zasiłków stałych,
 • realizacja pracy socjalnej, planowanie i realizacja wizyt z nią związanych;
 • możliwość tworzenia szablonów numerowania dokumentów,
 • możliwość grupowej zmiany terminu wypłaty.
  Dodatkowe funkcje w programie:
 • funkcja wykonania list decyzji, wniosków, wywiadów środowiskowych
 • funkcja grupowego zatwierdzania i doręczania decyzji,
 • definiowanie rejonów i podział wnioskodawców wg rejonu,
 • możliwość definiowania użytkowników i zakładania im praw i hasła,
 • funkcja przesyłania wywiadów elektronicznych i integracja z aplikacją Kalipso,
 • definiowanie formatów przelewów elektronicznych,
 • możliwość tworzenia plików zasilających do Sepi,
 • współpraca z Emp@tią.
  Raportowanie
 • szereg raportów predefiniowanych (informacje o wydanych świadczeniach, wnioskach itp.)

DO POBRANIA

logo info-r grey

Sprawdź również inne produkty:

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych. Korzystając dalej z serwisu akceptujesz pliki cookies oraz Politykę Prywaności. Dowiedz się więcej