Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

MINERWA - AKTUALIZACJA DO WERSJI 1.01c

13.08.2018
powrót

Udostępniliśmy aktualizację do wersji 1.01c programu Minerwa - świadczenia szkolne Dobry Start.

W głównym oknie programu w menu "zestawienia" dodano opcję "sprawozdania świadczenia szkolne Dobry start", która umożliwia przygotowanie sprawozdania jednorazowego z realizacji zadań za wybrany okres