Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

wspieranie rodziny

59,78 zł brutto (w tym VAT) / stanowisko
438,00 zł brutto (w tym VAT) / opłata licencyjna roczna.
Opłata licencyjna NIE JEST uzależniona od ilości stanowisk

Selene - wspieranie rodziny to program przygotowany pod kątem pracowników pomocy społecznej, realizujących założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Główne funkcje programu:
  • Wprowadzanie wniosków:
  • o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny
  • o pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego
  • o pomoc rodziny wspierającej
  • o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej
  • o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej
  • o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej
  • o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
  • o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej
  • o umieszczenie dziecka w rodzinnym domu dziecka
  • o umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • o pomoc na usamodzielnienie
  • Prowadzenie kartoteki rodzin oraz instytucji pieczy zastępczej:
  • rodziny kwalifikujące się do pomocy
  • asystenci rodziny
  • placówki wsparcia dziennego
  • placówki instytucjonalne
  • Wykonywanie zestawień:
  • listy wniosków
  • listy decyzji
  • listy wywiadów
  • Przygotowanie decyzji:
  • wprowadzanie własnych szablonów decyzji
  • wydawanie decyzji dla konkretnych rodzin
  • obsługa wypłat realizowanej pomocy:
  • tworzenie i zapisywanie list wypłat
  • generowanie list kasowych
  • generowanie list przelewów
  • generowanie list przekazów
  • wykonywanie list wypłat według wielu możliwych kryteriów
  Pozwala w ciągu kilku minut:
 • zapisać w bazie dane dotyczące rodzin, asystentów rodziny, instytucji, placówek obejmujących system pieczy zastępczej,
 • założyć wnioski wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: wniosek o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka itp.,
 • w krótkim czasie wprowadzić dane z wywiadu środowiskowego dzięki prostej nawigacji w programie i logicznemu układowi zakładek,
 • szybko przygotować listę wypłat, listę szkoleń, zestawień.
  Funkcje dodatkowe:
 • wprowadzanie wywiadów
 • wprowadzanie informacji o zatrudnieniu
 • wprowadzanie informacji o przeprowadzanych szkoleniach
 • wprowadzanie słowników lokalnych

DO POBRANIA

logo info-r grey

Sprawdź rónież inne produkty:

logo amazis logo izyda logo minewra logo nemezis logo cheops logo tales logo helios logo kalipso