Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

świadczenia wychowawcze

59,78 zł brutto (w tym VAT) / stanowisko
1099,00 zł brutto (w tym VAT) / opłata licencyjna roczna.
Opłata licencyjna NIE JEST uzależniona od ilości stanowisk

Izyda to system informatyczny, który został przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem Świadczeń Wychowawczych. Izyda przygotowana jest w oparciu o aktualne akty prawne i umożliwia współpracę z platformą Emp@tia. Izyda jest programem wykorzystywanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej do realizacji zadań zawartych w ustawie o ‘500+’ .

  Główne funkcje programu:
 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami,
 • wniosek o wstrzymanie lub przywrócenie wstrzymanego prawa do świadczenia,
 • sprawdzenie kompletności danych wniosku oraz załączników,
 • decyzja zmieniająca do wniosku o świadczenie wychowawcze,
 • decyzja dotycząca świadczeń nienależnie pobranych.
  Sprawozdawczość i zestawienia
 • generowanie sprawozdania za wybrany miesiąc/kwartał,
 • edycja wszystkich pozycji na sprawozdaniu,
 • tworzenie sprawozdania w formacie XML,
 • generowanie zestawień świadczeń z podziałem na przyznane i wypłacone,
 • generowanie zestawień świadczeń za wybrany okres,
 • generowanie zestawień wg typu świadczenia,
 • generowanie plików XML zbiorów centralnych.
  Raportowanie
 • szereg raportów predefiniowanych (informacje o wydanych świadczeniach, wnioskach itp.)
  Rejestracja i wydruk decyzji w sprawie świadczenia (decyzja przyznająca, odmowna, wstrzymująca, przywracająca):
 • naliczanie wysokości świadczeń na podstawie załączników do wniosku,
 • kontrola spełnienia warunków przyznania świadczenia na podstawie załączników do wniosku,
 • wydruki decyzji na podstawie definiowanych przez użytkownika szablonów
  Obsługa wypłat świadczeń
 • tworzenie harmonogramów i list wypłat świadczenia,
 • generowanie przelewów elektronicznych,
 • generowanie list przelewów z podziałem na konkretny bank,
 • generowanie list wypłat w kasie,
 • generowanie list wypłat w kasie z podziałem alfabetycznym,
 • generowanie list wypłat przekazem pocztowym,
 • generowanie zestawień wypłaconych świadczeń dla wybranej listy wypłat,
 • możliwość tworzenia szablonów numerowania dokumentów,
 • możliwość grupowej zmiany terminu wypłaty.
  Dodatkowe funkcje w programie
 • funkcja grupowego zakładania decyzji dla rozpatrzonych wniosków,
 • funkcja grupowego zatwierdzania i doręczania decyzji,
 • definiowanie rejonów i podział wnioskodawców wg rejonu,
 • możliwość definiowania użytkowników i zakładania im praw i hasła,
 • definiowanie formatów przelewów elektronicznych,
 • współpraca z Emp@tią.

DO POBRANIA

logo info-r grey

Sprawdź rónież inne produkty:

logo amazis logo minewra logo nemezis logo cheops logo tales logo helios logo kalipso logo selene